Лайт Комерс

Достъпът до сайта на Лайт газ е временно ограничен. Моля да ни извините за причиненото неудобство.

Ако желаете да изпратите запитване или да се свържете с нас, можете да го направите на посочените по-долу телефони.

+359 32 966 978;
+359 32 969 464;


Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от г.

А95Н bio 7%
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 1055.00 1765.00 353.00 2118.00
База Варна лв/1000 л. 1055.00 1765.00 353.00 2118.00
ПБ Благоевград лв/1000 л. 1055.00 1765.00 353.00 2118.00
ПБ Плевен лв/1000 л. 1061.00 1771.00 354.20 2125.20
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 1059.00 1769.00 353.80 2122.80
ПБ Русе лв/1000 л. 1059.00 1769.00 353.80 2122.80
ПБ Илиянци лв/1000 л. 1055.00 1765.00 353.00 2118.00
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 1056.00 1766.00 353.20 2119.20
А98Н bio 7%
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 1132.00 1842.00 368.40 2210.40
ПБ Илиянци лв/1000 л. 1119.00 1829.00 365.80 2194.80
Дизелово гориво
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 1083.00 1729.00 345.80 2074.80
База Варна лв/1000 л. 1081.00 1727.00 345.40 2072.40
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 1090.00 1736.00 347.20 2083.20
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 1083.00 1729.00 345.80 2074.80
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 1086.00 1732.00 346.40 2078.40
ПСБ Русе лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Плевен лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Благоевград лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Илиянци лв/1000 л. 1092.00 1738.00 347.60 2085.60
Дизелово гориво Б6
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
База Варна лв/1000 л. 1130.00 1776.00 355.20 2131.20
ПБ Благоевград лв/1000 л. 1125.00 1771.00 354.20 2125.20
ПБ Плевен лв/1000 л. 1132.00 1778.00 355.60 2133.60
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 1128.00 1774.00 354.80 2128.80
ПБ Русе лв/1000 л. 1139.00 1785.00 357.00 2142.00
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 1140.00 1786.00 357.20 2143.20
ПБ Илиянци лв/1000 л. 1136.00 1782.00 356.40 2138.40
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 1126.00 1772.00 354.40 2126.40
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас лв/1000 л. 1122.00 1768.00 353.60 2121.60
Пропан бутан
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 951.00 1291.00 258.20 1549.20
База Пловдив - БМ лв/1000 л. 980.00 1320.00 264.00 1584.00
ПБ Русе лв/1000 л. 967.00 1307.00 261.40 1568.40
ПБ Илиянци лв/1000 л. 980.00 1320.00 264.00 1584.00
Газьол за извънпътна техника и трактори
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 1086.00 1732.00 346.40 2078.40
ПБ Русе лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 1090.00 1736.00 347.20 2083.20
ПБ Илиянци лв/1000 л. 1092.00 1738.00 347.60 2085.60
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 1083.00 1729.00 345.80 2074.80
ПБ Плевен лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
Газьол за промишлени и комунални цели
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 1095.00 1741.00 348.20 2089.20
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 1086.00 1732.00 346.40 2078.40
ПБ Русе лв/1000 л. 1094.00 1740.00 348.00 2088.00
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 1090.00 1736.00 347.20 2083.20
ПБ Илиянци лв/1000 л. 1092.00 1738.00 347.60 2085.60
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 1083.00 1729.00 345.80 2074.80
Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от г.


Цените са информативни и подлежат на промяна. За сделки се използват конкретни цени, договорени между страните, необвързани с търговските условия на производителя.
Временно нямате достъп до този раздел поради профилактика на сайта.
Приемете нашите извинения за причиненото неудобство.


ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1, Бизнес Център ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442; 969 464;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива:
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
Логистика LPG:
supply@light-commerce.com; телефон : 0888 747 797
Лайт Газ