Цени

Лайт Газ

Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от 20/03/2018 г.
Бензин A95H
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 835.00 1545.00 309.00 1854.00
База Варна лв/1000 л. 849.00 1559.00 311.80 1870.80
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 849.00 1559.00 311.80 1870.80
ПБ Русе лв/1000 л. 849.00 1559.00 311.80 1870.80
ПБ Илиянци лв/1000 л. 849.00 1559.00 311.80 1870.80
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 849.00 1559.00 311.80 1870.80
А95Н bio 7%
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 873.00 1583.00 316.60 1899.60
База Варна лв/1000 л. 873.00 1583.00 316.60 1899.60
ПБ Благоевград лв/1000 л. 873.00 1583.00 316.60 1899.60
ПБ Плевен лв/1000 л. 879.00 1589.00 317.80 1906.80
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 878.00 1588.00 317.60 1905.60
ПБ Русе лв/1000 л. 878.00 1588.00 317.60 1905.60
ПБ Илиянци лв/1000 л. 873.00 1583.00 316.60 1899.60
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 878.00 1588.00 317.60 1905.60
Бензин А98H
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПБ Илиянци лв/1000 л. 908.67 1618.67 323.73 1942.40
А98Н bio 7%
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 955.00 1665.00 333.00 1998.00
ПБ Илиянци лв/1000 л. 943.00 1653.00 330.60 1983.60
Дизелово гориво
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 855.00 1501.00 300.20 1801.20
База Варна лв/1000 л. 859.00 1505.00 301.00 1806.00
ПБ Благоевград лв/1000 л. 873.00 1519.00 303.80 1822.80
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 873.00 1519.00 303.80 1822.80
ПБ Плевен лв/1000 л. 873.00 1519.00 303.80 1822.80
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 869.00 1515.00 303.00 1818.00
ПБ Русе лв/1000 л. 873.00 1519.00 303.80 1822.80
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 868.00 1514.00 302.80 1816.80
ПБ Илиянци лв/1000 л. 873.00 1519.00 303.80 1822.80
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 872.00 1518.00 303.60 1821.60
Дизелово гориво Б6
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
База Варна лв/1000 л. 908.00 1554.00 310.80 1864.80
ПБ Благоевград лв/1000 л. 903.00 1549.00 309.80 1858.80
ПБ Плевен лв/1000 л. 910.00 1556.00 311.20 1867.20
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 911.00 1557.00 311.40 1868.40
ПБ Русе лв/1000 л. 917.00 1563.00 312.60 1875.60
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 918.00 1564.00 312.80 1876.80
ПБ Илиянци лв/1000 л. 917.00 1563.00 312.60 1875.60
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 915.00 1561.00 312.20 1873.20
Диз. гориво (CP-10)
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 898.00 1544.00 308.80 1852.80
ПБ Русе лв/1000 л. 903.00 1549.00 309.80 1858.80
ПБ Илиянци лв/1000 л. 903.00 1549.00 309.80 1858.80
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 902.00 1548.00 309.60 1857.60
Дизелово гориво (CP-10) Б6
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 923.00 1569.00 313.80 1882.80
ПБ Благоевград лв/1000 л. 933.00 1579.00 315.80 1894.80
ПБ Плевен лв/1000 л. 939.00 1585.00 317.00 1902.00
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 940.00 1586.00 317.20 1903.20
ПБ Русе лв/1000 л. 945.00 1591.00 318.20 1909.20
ПБ Илиянци лв/1000 л. 945.00 1591.00 318.20 1909.20
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 945.00 1591.00 318.20 1909.20
Пропан бутан
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 853.00 1193.00 238.60 1431.60
База Пловдив - БМ лв/1000 л. 948.00 1288.00 257.60 1545.60
ПБ Русе лв/1000 л. 913.00 1253.00 250.60 1503.60
ПБ Илиянци лв/1000 л. 948.00 1288.00 257.60 1545.60
JET A1
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ЛУКОЙЛ-Нефтохим лв/1000 л. 934.00 1580.00 316.00 1896.00
Газьол за извънпътна техника и трактори
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПБ Благоевград лв/1000 л. -612.00 34.00 6.80 40.80
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПБ Плевен лв/1000 л. -612.00 34.00 6.80 40.80
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 890.00 1536.00 307.20 1843.20
ПБ Русе лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 889.00 1535.00 307.00 1842.00
ПБ Илиянци лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 893.00 1539.00 307.80 1846.80
Газьол за промишлени и комунални цели
База Мярка Цена Данъчна основа ДДС 20% Цена с ДДС
ПСБ Карнобат лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПСБ Пловдив лв/1000 л. 890.00 1536.00 307.20 1843.20
ПБ Русе лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПСБ Аспарухово лв/1000 л. 889.00 1535.00 307.00 1842.00
ПБ Илиянци лв/1000 л. 894.00 1540.00 308.00 1848.00
ПСБ Стара Загора лв/1000 л. 893.00 1539.00 307.80 1846.80
Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от 20/03/2018 г.

ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1, Бизнес Център ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442; 969 464;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива:
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
Логистика LPG:
supply@light-commerce.com; телефон : 0888 747 797
Лайт Газ