Jet A-1

Лайт Комерс предлага на своите клиенти авиационно гориво Jet A-1. Jet A-1 отговаря на изискванията на спецификацията AFQRJOS, включваща стандартите ASTM D 1655-06 и DEF STAN 91-91.

Произходът на горивата е местен и от внос, като наши доставчици са Лукойл Нефтохим - Бургас и едни от най-модерните рафинерии в Румъния, Гърция, Турция, Италия и Близкия Изток.

С отговорност към нашите клиенти ние провеждаме строг контрол на качеството на горивата при внос, експедиция и съхранение.

Всички експедиции се придружават с Анализно свидетелство на партидата и Информационен лист за безопасност.

(Лайт Комерс не предлага транспорт за JET A1)