Дизелово гориво

Лайт Комерс предлага на своите клиенти висококачествено дизелово моторно гориво със съдържание на сяра под 0.001%. Дизелът отговаря на изискванията на стандарта EN590 и Приложение 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г. Произходът на горивата е местен и от внос, като наши доставчици са Лукойл Нефтохим - Бургас и едни от най-модерните рафинерии в Румъния, Гърция, Турция, Италия и Близкия Изток.

С отговорност към нашите клиенти ние провеждаме строг контрол на качеството на горивата при внос, експедиция и съхранение.

Всички експедиции се придружават с Декларация за съответствие (Приложение 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.) и Информационен лист за безопасност.

Условия за поверителност

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?